Nedeštruktívna kontrola materiálov | Služby | Obchodná činnosťSme flexibilný z celoslovenskou a európskou pôsobnosťou.

Nedeštruktívna kontrola materiálov | Služby | Obchodná činnosť

GS MAX s.r.o. je slovenská spoločnosť s dobrou znalosťou domáceho trhu, ale aj zahraničných trhov špeciálne trhu Poľskej republiky. Zabezpečujeme služby v oblasti nedeštruktívnej kontroly, v oblasti strojárskej výroby a podporných služieb ako sú žíhanie a zinkovanie výrobkov a konštrukcií, vďaka čomu pružne reagujeme na požiadavky svojich partnerov a individuálnym prístupom k jednotlivým klientom sa snažíme odlíšiť od konkurencie.

Využitie všetkých znalostí spoločnosti umožní klientom venovať sa v plnej miere predmetu svojho podnikania a tým získať výhodu oproti konkurencii.

Naše služby su využívané hlavne v petrochemickom priemysle, ale aj v strojárskom a potravinárskom.

Nedeštruktívna kontrola materiálov

Naším hlavným zameraním je zabezpečenie nedeštruktívnej kontroly materiálov, kde ponúkame naše služby v oblasti NDT. Vizuálna kontrola (VT), Kontrola prežiarením (RT), Kontrola ultrazvukom (UT), Skúšanie kapilárnymi metódami (PT), Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT), Skúšanie vírivými prúdmi (ET), Skúšanie netesností (LT)

NDT kontrola
Pec žíhania

Žíhanie je spôsob tepelného spracovania zliatin, ktorého cieľom je zmena mechanických vlastností materiálu vyvolaná zmenou jeho mikroskopickej štruktúry pri vysokej teplote. Žíhanie sa robí obyčajne v 3 krokoch:

Žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie chráni oceľ pred koróziou rentabilným a ekologickým spôsobom a mnohonásobne predlžuje jej životnosť: protikorózna ochrana tak trvá desiatky rokov.

Povrchová úprava

Povrchová úprava kovov je súhrn technologických procesov ktorými sa mení povrch kovovej súčiastky tak, aby sa upravili je povrchovo – mechanické vlastnosti (oteruvzdornosť, odolnosť voči erózii), odolnosť voči prostrediu (korozivzdornosť) alebo dizajn (vzhľadové vlastnosti).

Potrebujete poradiť? Máte otázku?
Kontakt